+48 502 792 290, +48 94 35 117 46 biuro@tomikbis.pl

Do 20 stycznia każdego roku każdy przedsiębiorca może zmienić formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność określa taką formę z góry podczas rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby fizyczne mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

  • Kartę podatkową
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Opodatkowanie według skali podatkowej
  • Podatek liniowy

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania. Podatnik nie nalicza sobie podatku – to naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji określa wysokość karty. Wysokość podatku jest uzależniona od wielkości miejscowości w której usługi są wykonywane, wielkości zatrudnienia i rodzaju świadczonych usług. Co ważne wysokość podatku nie zależy od faktycznego dochodu. Niestety możliwość opodatkowania tą formą podatku jest ograniczona. Ten sposób opodatkowania jest przeznaczony tylko dla niewielkich firm usługowych prowadzących tylko określony rodzaj działalności, które świadczą usługi na rzecz osób fizycznych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest podobnie jak karta podatkowa zryczałtowaną formą opodatkowania. W tym przypadku opodatkowaniu podlega przychód (pomniejszony o wpłaty na ubezpieczenie społeczne). Stawki ryczałtu zależą od tego, z jakiego tytułu pochodzi dany przychód (uwaga! nie od ogólnej działalności, więc każda część przychodu może być inaczej opodatkowana). Stosowanie tej formy opodatkowania jest ograniczone przede wszystkim przez przychód w roku poprzednim (nie może przekroczyć 250 000 €). Należy też upewnić się, czy dana działalność nie jest wyłączona z możliwości „opodatkowania ryczałtem”. Kiedy wybrać tą formę? Taka forma opodatkowania oprócz tego, że jest formalnie prosta i łatwa do obliczenie, opłaca się kiedy udział przewidywanych kosztów działalności jest niewielki w stosunku do przychodu. Dla ułatwienia i ze sporym uproszczeniem można określić, że w przypadku najbardziej powszechnej stawce ryczałtowej (8,5%), koszty nie powinny przekraczać połowy przychodu.

Opodatkowanie według skali podatkowej, czy tzw. opodatkowanie na zasadach ogólnych jest najbardziej powszechnym rodzajem opodatkowania. Opodatkowaniu w tym przypadku podlega faktyczny dochód przedsiębiorcy (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) stawką 18%. Teoretycznie jest to najbezpieczniejsza forma opodatkowania, ale musimy pamiętać o jednym- każda złotówka  dochodu powyżej progu podatkowego (85 528,00 zł) jest opodatkowana aż 32 %. W związku z tym, jeżeli jest prawdopodobieństwo, ze roczny dochód przedsiębiorcy przekroczy 100 tyś zł, powinien zawczasu (do 20 stycznia!) zmienić formę opodatkowania na opisaną poniżej.

Podatek liniowy – bardzo podobny do opodatkowania na zasadach ogólnych, różnica polega na tym, że bez względu na wysokość dochodu podatnik opłaca podatek dochodowy według jednej, stałej stawki 19%. Niestety wybór tej formy opodatkowania wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem (małżonką), oraz korzystania z niektórych zwolnień podatkowych (między innymi za dzieci). Co ważne tego typu formy opodatkowania w pierwszym roku prowadzenia działalności nie mogą wybrać podatnicy, którzy świadczą usługi byłym pracodawcom (samozatrudnienie).

 Decyzja o wyborze opodatkowania nie jest prosta, a od naszej decyzji zależy ile pieniędzy z naszej pracy zostanie nam w kieszeni. Powyższy tekst jest tylko bardzo ogólną i uproszczoną próbą przedstawienia opcji i kryteriów wyboru. Najlepiej przed pochopnym podjęciem decyzji skonsultować się ze swoim księgowym. W razie wątpliwości – zapraszamy do naszego biura.

Przyjedź

Wielkopolska 10/8, 78-100 Kołobrzeg

Zadzwoń

+48 502 792 290, +48 94 35 117 46

Napisz

biuro@tomikbis.pl